Husorden

Husorden

Kilholm Andelsboligforening
Vanløse Allé 50-64 – 2720 Vanløse

Opdateret 3-1-2019

Affald

Bag ejendommen har vi et skralderum med følgende containere:

Dagrenovation
Papir
Pap
Hårdt og blødt plastik
Metal
Bio affald
Elektronik
Flasker
1 stk beholder til batterier

Storskrald: Aflåst rum som bliver tømt efter behov. Du kan åbne hængelåsen med fællesnøglen. Du kan komme af med møbler, hårde hvidevarer mm. I rummet findes desuden et skab til miljø farligt affald.

Husholdningsaffald. tømmes tirsdag og fredag.
Papiraffald (aviser, ugeblade, papir) tømmes hver 14. dag.

Byggeaffald og farligt affald skal du selv bringe til en af kommunens genbrugsstationer. Fx Frederiksberg

Bispeengen genbrugsstation
Adgang for biler Nordre fasanvej 209
Adgang for cykler & gående Borups Alle 164
2000 Frederiksberg

Tøj kan fx afleveres velgørenhedsorganisationer.

Ved akutte problemer kontakt formanden, eller når du har spørgsmål vedrørende din lejlighed.
For eksempel:

  • der ikke er noget varmt vand eller varme
  • en rude er smadret
  • der er opstået en vandskade
  • der er problemer med maskinerne i vaskerummet
  • tagrender og nedløb er i uorden
  • det regner ind på loftet
  • badeværelsesgulvet er blevet utæt
  • et afløb er stoppet

Barnevogne

Klapvogne, barnevogne og lign. kan stilles i cykelkældrene.

Biler

Af hensyn til udrykningskøretøjer er det bedst at undgå parkering ud for indkørsler – også de to på Vanløse Allé, foran ejendommen.

Cykler

Cykelstativerne kan bruges af aktive cyklister og gæster. Motorcykler og knallerter parkeres på egen plads eller på vejen. I 50, 54, 60 og 62 er der lune cykelkældre. Bagved 52 og 62 er der kolde. brug fællesnøglen til alle låsene.

 Elektricitet

I nogle lejligheder er der stadig gamle elinstallationer, som ikke svarer til vore dages krav til kapacitet og kvalitet. Af hensyn til sikkerheden opfordres alle til at modernisere elinstallationerne, senest i forbindelse med salg af lejligheden. For at fremskynde moderniseringen giver foreningen et lån til udgifterne, hvorefter lånet kan afdrages over huslejen.

 Fest- og mødelokale

I kælderen i nr. 60 har vi et lokale, som blandt andet bruges til den årlige generalforsamling. Lokalet kan lejes for 50 kr. til private formål. Der er toilet med håndvask ude i gården, og det er den samme nøgle, som til festlokalet. Reservation, betaling og lån af nøgle sker på kontoret i åbningstiden.

Flagning

Hvis du ønsker flaget hejst ved en festlig lejlighed kan du henvende dig til bestyrelsen.

Forandringer

Hvis du har planer om at lave større forandringer, som et nyt køkken, skal du tale med bestyrelsen inden du går i gang, og kommunen skal syne det.

Fælles fester

Der har gennem tiderne været fælles fester, fx sommerfester med grillmad, fadøl, fodbold, musik og dans.

Generalforsamling

Der holdes en ordinær generalforsamling én gang årligt, som regel i Marts. Når der er behov for det, holdes der ekstraordinær generalforsamling. – Læs mere i vedtægterne

Grønne områder

Vi har både grønne områder foran og bagved ejendommen, og de kan bruges til fx leg og solbadning. Middag og kaffeslabberas i det grønne sker efter ”først til mølle-princippet”. Husk at rydde op, fjerne affald, rense grillen osv. Det er Brink Ejendomsservice som sørger for, at græsset bliver slået, hækken bliver klippet og ukrudtet holdt nede.
Vi har desuden to hyggelige arbejdsdage om året, hvor der plantes nye blomster, vaskes bænke og lign.
Her sørger foreningen for forfriskninger og bespisning.

Historie

Ejendommen er opført i 1933 og blev den 1. december 1983 lavet til andelsboligforening.

Husdyr

Du må godt have en kat, en hund, en fugl eller andre stille og ufarlige dyr i din lejlighed.
Der henstilles til at hunde holdes i snor på foreningens område.
Hundes efterladenskaber skal fjernes.

Håndværkere

Beboere har lov til at bruge deres egne håndværkere, men projekter der kan påvirke andre beboere skal koordineres med bestyrelsen.

Internetforbindelse

Foreningen har en fælles internetforbindelse, der kan tilkobles via netstikket i gangen. Det koster 130 Kr. pr. måned for 500/500 mbit. Spørgsmål kontakt Fiberby.dk eller Niclas Bjerring 50 1 3. tlf. 31 34 14 38.

 Juletræ

Foreningen køber et juletræ, som står på grillpladsen i december måned.

Kabeltv

Du kan tilslutte dit tv og din radio til kabelnettet og betale for lille, mellem eller stor pakke. Kontakt administrationen, hvis du vil lave ændringer eller opsige. Hvis du pludselig ikke kan modtage signalet, er det sandsynligvis, fordi Yousee har problemer, men det kan også være fordi, du ikke har sat dit eget kabel rigtigt i. afmelding/ændring sker via administrator.

Jens Arentoft ejendomsadministration
Rolighedsvej 22
1958 Frederiksberg C
tlf. 35 36 36 10
www.ejendomsadministration.nu

Knallerter

Knallerter kan stilles ved cykelstativerne foran eller i de ydre cykelkældre bagved.

Kondirum

Kondirummet ligger i nr. 60 kld. brug opgangsnøglen.

Kontor

Foreningens kontor ligger på Vanløse Allé 60 i kælderen. På opslagstavlen i opgangene hænger information om den aktuelle åbningstid.

Kælderrum

Foreningen udlejer kælderrum til privat brug. Du kan få et eller blive skrevet på venteliste hos vores administrator.

Loftrum

Som andelshaver råder du over et loftrum, hvor du kan opbevare privat indbo. Har du brug for mere plads, er det muligt at få eller blive skrevet på venteliste til et privat kælderrum hos vores administrator.

Opslagstavler

Ved vaskekælderen i nr. 56 hænger en opslagstavle, som kan anvendes til køb-salg-bytte af ting. Tavlerne i opgangene benyttes til almen information.

Overdragelse

Ved overdragelsen af din lejlighed til den nye andelshaver skal du sørge for at overdrage:

• vaskebrikken

• nøglerne til lejligheden og til vores fællesrum

 Postkasser

Hvis du ikke ønsker reklamer eller kun nogen bestemte , skal du kontakte FK Distribution A/S. www.fk.dk Reklamer og avisaffald skal du lægge i papircontaineren i skralderummet – ikke ovenpå postkasserne.

 Potteplanter

Initiativrige personer sørger for at sætte og passe potteplanter i opgangenes vinduer. De  og andre ting må ikke stå på trappen ved tilfælde af brand.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i opgangene og i foreningens fælles lokaler ifg. rygeloven.

Snerydning

Når sneen falder, bliver der fejet og saltet omkring ejendommen og på fortovet.

Støj

For alles velbefindende er det fornuftigt at udvise hensyn til naboer og ikke støje for meget og på tidspunkter, hvor de fleste har brug for ro. Giv gerne dine naboer et varsel inden du går i gang med at afhøvle gulvet eller holder stor fest.

Toiletter

Se under Vedligeholdelse

Trappevask

Der vaskes trapper i opgangene en gang om ugen. Kældergangene bliver vasket en gang om måneden.

Tørring af tøj

Du kan for 10 kr. tørre tøj i tørretumbleren i vaskekælderen eller i baghaven og på tørreloftet. Begræns tørring af tøj i din lejlighed, fordi den øgede fugtdannelse kan føre til skimmelsvamp.

Varme

Hver andelshaver betaler et månedligt aconto-beløb for varme. En gang årligt aflæses forbruget på de enkelte varmeapparater, hvorefter administrator sørger for slutberegningen.

Vaskekælder

I kælderen i nr. 56 er der fælles vaskeri med tre vaskemaskiner, en centrifuge, en tørretumbler, en strygerulle og strygejern.

Du kan reservere vasketid a 3 timer i tidsrummene:

• kl. 7-10
• kl. 10-13
• kl. 14-17
• kl. 17-20

Fra 13 til 14 har du mulighed for at tage en hurtig klatvask, hvis du kommer først. Sluttidspunktet: kl. 20 betyder, at du hverken må vaske, tørre tøj eller på anden måde forstyrre de omkringboende beboere.

Når du har reserveret, har du råderet over alle maskinerne, men må godt lade andre komme til, hvis det ikke er til gene for nogen.

Er der ikke kommet nogen efter en ½ time, må du tage vasketuren.

Det sker, at nogen tager fejl af dag og/eller tidspunkt, og det kan naturligvis skabe irritation og give problemer for andre. Forslag til forsoning: Ta´ en rolig snak.

Husk at tømme filteret i tørretumbleren, at fjerne spildt sæbe og smide din store, tomme emballage i containeren oppe i skralderummet.

Vaskemønter

Koster 10 kr. pr. vask og 10 kr. pr tørretumblertur og kan købes på kontoret i opgang 60, kælderen hver torsdag fra 17.30 til 18.

Vedligeholdelse

Foreningen har ansvar for:

• fornyelse og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget, inkl. radiatorer og varmemålere;

• udvendig vedligeholdelse, herunder den udvendige side af vinduerne

• forsyningsledninger og -rør frem til umiddelbart før vandhaner, toiletter, gaskomfurer m.v.

• postkasser og dørskilte

De enkelte andelshavere har ansvar for indvendig vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse og fornyelse af:

gulvbrædder
indvendige døre
el-kontakter og –ledninger
toiletter
vaske
vandhaner
vandrør
gasledninger 

Bemærk, at du skal sørge for, at håndværkerne kan få adgang til vores fælles rør og faldstammer.

Foreningen yder et tilskud på 900 kr. når en andelshaver skifter et højtskylstoilet til et lavtskylstoilet.

Vedtægter

Foreningens gældende vedtægter er senest revideret 26.3.2014

Ventelister

Hvis du er interesseret i en anden lejlighed, er det ikke nødvendigt at blive skrevet på venteliste. Alle andelshavere vil få tilbuddet, og det er ancienniteten, som afgør, hvem der kan købe den.

– Læs mere i vedtægterne

Eksterne ansøgere kan kontakte vores administrator og eventuelt blive skrevet på venteliste. Der skal betales et gebyr, som pt. er 50 kr. pr. år. I perioder hvor der er mere end 100 på ventelisten bliver den lukket.

Vedligeholdelse

Foreningen har en som blandt andet har ansvar for:

• at skifte pærer i lamper og batterier i røgalarmer
• at sætte havemøbler frem og tilbage
• at kontakte håndværkere ved akut opståede skader
• dørskilte til nye andelshavere
• at fjerne affald, hundelorte mv. indimellem den jævnlige oprydning og fejning
• at tømme vaskemaskinerne for mønter
• at feje på tørrelofterne og i cykelkældrene

 

Vinduer og døre

Fælles vinduer og døre må gerne åbnes, men kig efter om de er lukket til, når regnen kommer. En vinduespudser pudser vores fælles vinduer og døre én gang i kvartalet.